Rozwód Gorzów Wielkopolski. Pozew o rozwód Gorzów Wlkp. Rozwód krok po kroku jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy w mieście Gorzów Wlkp.

Blog

Sprawy rozwodowe zawsze budzą wiele emocji. Nawet jeśli małżonkowie żyją już osobno i zdążyli pogodzić się z rozstaniem ze swoją drugą połówką, to wizyta w sądzie stanowi bolesne przeżycie. Dla osób, które decydują się na rozwód, jest to często pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości, co budzi dodatkowe emocje. Wiele osób po podjęciu decyzji o formalnym zakończeniu małżeństwa zastanawia się, jak to zrobić i zadaje sobie pytanie, jak długo będzie trwał proces. Na to pytanie nie ma niestety prostej odpowiedzi. Długość procesu sądowego zależy m.in. od tego, czy małżonkowie wychowywali wspólnie małoletnie dzieci, czy konieczne jest ustalenie ewentualnych kontaktów z dziećmi, czy w grę wchodzą alimenty lub na przykład od tego, czy chcemy przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie. Czasem postępowanie może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Innym razem proces może się przedłużać. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie się do sprawy i powierzenie jej prowadzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi, czyli radcy prawnemu lub adwokatowi.


Pozew o rozwód może wytoczyć każdy z małżonków. Sąd orzeknie rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd ustali więc, czy pomiędzy małżonkami istnieje więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. I choć co do zasady muszą te trzy przesłanki wystąpić łącznie, to zdarza się, że sąd  w szczególnych okolicznościach orzeknie rozwód, kiedy np. pozostała pomiędzy małżonkami więź gospodarcza.
Mimo trwałego rozkładu pożycia rozwodu nie dostaniemy, jeśli jest on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Nie dostaniemy go również, jeśli na skutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub gdy rozwodu żąda wyłącznie winny małżonek (chyba, że drugi wyraża zgodę na rozwód lub odmowa wyrażenia zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).


Jeśli rozwodzący się małżonkowie nie są w stanie porozumieć się co do spraw związanych z miejscem pobytu, kosztów utrzymania i wychowania dziecka, będzie decydował o tych kwestiach sąd. W praktyce często się zdarza, że rodzicom trudno jest się porozumieć co do kwestii związanych z miejscem pobytu dziecka, kontaktami, wysokością alimentów. Tutaj również bardzo przydatna jest wiedza i doświadczenie prawnika prowadzącego sprawę, który podpowie m.in., jakie dowody przedstawić w sądzie. Należy bowiem pamiętać, że aby wygrać sprawę w sądzie, nie wystarczy przedstawienie naszej wersji rozpadu małżeństwa, potrzeba twardych dowodów.

Rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie – różnice
Z pewnością każdy słyszał o winie za rozpad pożycia małżeńskiego. W uproszczeniu rozwieść można się na 3 sposoby:
1)    z orzeczeniem o winie jednego małżonka,
2)    z orzeczeniem o winie obojga małżonków,
3)    bez orzekania o winie.
Rozwód z orzeczeniem o winie polega na tym, że to sąd po przeprowadzeniu postępowania orzeka, który z małżonków ponosi winę  za rozpad małżeństwa. Pojęcie winy, choć nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych, można utożsamiać z odpowiedzialnością za rozpad małżeństwa.

Orzeczenie o winie a alimenty. Alimenty od wyłącznie winnego małżonka
Dlaczego więc małżonkowie decydują się wieść spór i próbują udowodnić winę? Często chodzi po prostu o zasady. Zdradzony czy oszukany małżonek może zwyczajnie chcieć posiadać pisemne potwierdzenie wyroku, że druga strona ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa. Jednak nie można zapominać także o kwestiach ekonomicznych. Rozwód z orzeczeniem o winie to łatwiejsza droga do uzyskanie alimentów na rzecz byłego małżonka. Co więcej, małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może żądać alimentów od małżonka niewinnego. Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny jest obowiązany przyczyniać się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, mimo iż ten nie znajduje się w niedostatku. Sąd porówna więc sytuację niewinnego małżonka sprzed rozwodu, do tej po orzeczeniu rozwodu. Jeśli uległa ona pogorszeniu, wówczas małżonek jest uprawniony do alimentów.  Do pogorszenia sytuacji życiowej musi dojść z powodu rozwodu, nie mają znaczenia inne ważne przyczyny. Małżonek wyłącznie winny jest obowiązany do płacenia alimentów dożywotnio. Tylko zawarcie kolejnego małżeństwa zwolni winnego małżonka z obowiązku płacenia alimentów.


Rozwód bez orzekania o winie a alimenty
Czy można żądać alimentów w przypadku braku orzeczenia o winie? Tak, ale nie jest to już takie proste jak uzyskanie alimentów od wyłącznie winnego małżonka. Co więcej, termin żądania jest ograniczony w czasie do 5 lat od ustania małżeństwa. Zasada jest taka, że małżonek może żądać alimentów od swojej drugiej połowy, gdy znajdzie się w niedostatku. Choć pojęcie niedostatku może wskazywać, że znajduje się on w ciężkim położeniu i nie ma z czego żyć, jednak Sad Najwyższy wyjaśnił, że w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego potrzeby nie są w pełni zaspokojone. Istotne są jedynie przyczyny takiego stanu rzeczy, na przykład alimentów nie dostanie osoba będąca w niedostatku z powodu zażywania narkotyków, a może je uzyskać osoba, która nie mogła realizować się zawodowo, gdyż zajmowała się wychowywaniem dzieci, podczas gdy druga strona uzyskiwała wysokie dochody. Może się wówczas okazać, że osoba zajmująca się domem nie będzie tak konkurencyjna na rynku pracy, co sprawi, że jej potrzeby materialne nie będą zaspokojone. Tutaj ważna jest jednak przyczyna, która doprowadziła do niedostatku drugiego  małżonka.

Rozwód Gorzów Wielkopolski. Pozew o rozwód Gorzów Wlkp.
Sądem właściwym w sprawach rozwodowych jest ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Do tego sądu należy złożyć pozew o rozwód.
Pozew składa się do sądu okręgowego. Zatem mieszkaniec miast takich jak: Gorzów Wielkopolski, Skwierzyna, Międzyrzecz będzie musiał złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Mieszkaniec miast takich jak: Barlinek, Myślibórz, Dębno, Pyrzyce składa pozew do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Reprezentuję Klientów przed ww. sądami. Zachęcam do kontaktu.

Radca prawny
Małgorzata Jeżyk
Tel. 661 649 028