Zakres usług

Oferta świadczonych usług skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i  przedsiębiorców. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi obejmujące takie dziedziny prawa jak prawo cywilne i rzeczowe (m.in. dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, zniesienie współwłasności) rodzinne i spadkowe (m.in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne, dział spadku), prawo pracy (m.in. powództwa o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy), prawo gospodarcze i handlowe (m.in. obsługa prawna przedsiębiorców).

Kancelaria świadczy usługi prawne między innymi poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, kasacji, sporządzanie umów oraz ich opiniowanie a także reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami.