WK

WYNAGRODZENIE KWOTOWE

WZ

WYNAGRODZENIE ZRYCZAŁTOWANE

WG

WYNAGRODZENIE GODZINOWE